ASIL – Asociácia ilustrátorov

Kristína Soboň

O ASILe

ASIL – Asociácia ilustrátorov je dobrovoľné, otvorené zoskupenie výtvarníkov, zameraných na oblasť ilustrácie a knižnej tvorby. Jej snahou je mapovať aktuálne dianie v oblasti ilustrácie a knižnej kultúry.

Vytvára ucelenú, ale pritom otvorenú databázu rozličných podôb slovenskej ilustrácie v prácach renomovaných ale i nastupujúcich ilustrátorov. Okrem iného uľahčuje komunikáciu medzi vydavateľstvami, spisovateľmi a ilustrátorm a prezentuje členov asociácie na domácich a medzinárodných knižných fórach.

Instagram , Facebook , Webstránka