Juraj Malíček

Prednáša teóriu populárnej kultúry, interpretáciu filmu a dejiny filmu na ÚLUK a na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre. Príležitostne publikuje, online aj off-line, časopisecky aj knižne. Je pravidelným hosťom Show Baláž Hubinák v Rádiu FM, pre ktorú pripravuje rubriku Hračičky FM. S Petrom Konečným pripravuje reláciu Do kina v Rádiu Slovensko. Zbiera akčné figúrky, rád nakupuje v papiernictve a vo videohrách preferuje brokovnicu. V animovanom filme Ralf búra internet nadaboval postavu geeka, ktorý sa pýta Groota, či je ihličnatý alebo listnatý strom.

Prednáška

Prečo milujeme komiksy

Niekoľko fanúšikovských poznámok k poetike a estetike komiksu ako média, umeleckého druhu, popkultúrneho fenoménu a spôsobu videnia sveta.

Kúpiť lístok na PANEL!!!