Kurzy Pomimo

Martin Schwarz

Martin študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri ilustrácie u prof. Dušana Kállaya a doc. Ľuboslava Paľa. Je stredoškolský aj vysokoškolský pedagóg a študuje doktorandúru na FMK TEDI v Trnave. Venuje sa ilustrácii, tvorbe komiksov a kresbe. Skúsenosti má aj s filmovou tvorbou. Zúčastnil sa niekoľkých samostatných aj skupinových výstav na Slovensku aj v zahraničí a dostal viacero ocenení. V roku 2019 vydal autorskú knihu Kamaráti zo steny. Je súčasťou tímu Pomimo, lektorom kurzov a je spoluorganizátor konferencie Panel.

Instagram , Behance

Lukáš Freytag

Študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri voľnej a farebnej grafiky u doc. Vojtecha Kolenčíka. Získal cenu Egona Schieleho za 1. miesto medzinárodnej súťaže Figurama. V rámci ilustrácie a komiksu spolupracoval s denníkom SME, Združením Mórica Beňovského a taktiež sa podieľal na rozsiahlej výstave vedeckých ilustrácii v Slovenskom národnom múzeu. Ilustroval komiksový román s názvom Jatka, ktorý napísal Petr Měrka. Je súčasťou tímu Pomimo, lektorom kurzov a je spoluorganizátor konferencie Panel.

Instagram , Behance

Katarína Schwarz

Študovala na VŠVU v Bratislave v ateliéri ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. Absolvovala zahraničný štúdijný pobyt v USA. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje grafike, ilustrácii a komiksu. Pracuje ako digital designer. Nadizajnovala a spravuje webstránku pre konferenciu Panel. Je súčasťou tímu Pomimo, pomáha s organizáciou a promom kurzov a je spoluorganizátor konferencie Panel.

Instagram , Behance

O Kurzoch Pomimo

Kurzy Pomimo sa tvorili popri činnosti občianskeho združenia Pomimo. Ponúkajú individuálne aj skupinové kurzy zamerané na rozvoj výtvarných zručností cez študijnú kresbu, študijnú maľbu, naratívnu kresbu (komiks a ilustrácia) a digitálnu kresbu. Aktuálne prebiehajú kurzy večernej kresby podľa živého modelu.

Základom pre každého komiksového tvorcu je dobrá znalosť výtvarných fundamentov. Na Kurzoch Pomimo učíme prácu s farbou, líniou a plochou. Lektori dbajú aj na individuálny rozvoj jednotlivcov, spojený s teoretickým prehľadom súčasných aj historických výtvarníkov, či potrebných techník. Preto sú kurzy vhodné aj na prípravu na stredné, vysoké školy a aj do praxe.

Na kurzoch pomáhame tvorcom zlepšovať sa vo výtvarných zručnostiach, no zároveň sa snažíme vytvárať priateľskú komunitu tvorivých ľudí. Pre nás je Konferencia Panel možnosť túto komunitu ešte rozšíriť a pomôcť tým začínajúcim, ale aj skúsenejším tvorcom.

Kurzy Pomimo: Facebook , Instagram