Martin Foret

Martin Foret bol komiksový publicista, teraz sa komiksu venuje ako teoretik a historik, prednáša o ňom tiež na univerzitách. Je spoluautorom publikacií V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu, Před komiksem: Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století a Dějiny československého komiksu 20. století.

Prednáška

Sto rokov slovenského komiksu

Slovenský komiks v súčasnosti naberá nový dych a nachádza sa v novej špecifickej etape, ktorá nás nabáda k tomu, aby sme sa obzreli za tým, aký bol v minulosti – a akú minulosť vlastne má. Prednáška uchopila históriu slovenského komiksu optikou súčasnosti a vyzdvihla niektoré jej najzaujímavejšie momenty, diela, ktoré boli alebo sú niečím výnimočné.