Pomimo comics

Dávid Marcin

Komiksový výtvarník, ilustrátor a pedagóg. Dávid je absolvent Ateliéru voľnej grafiky a ilustrácie prof. ak. mal. Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislave. Podieľal sa na niekoľkých komiksových projektoch (Zlatý Zub, Nežný komiks, Všetky tie svety). Je  spoluzakladateľom občianskeho združenia Pomimo a spoluorganizátor konferencie Panel.

Instagram: @davidraws , Behance: David Marcin

O Pomime

Pomimo je občianske združenie, ktoré sa venuje rozvoju komiksovej kultúry prostredníctvom publikovania zborníka, prednášok a výtvarných kurzov. Komiksový zborník Pomimo vychádza raz do roka a prezentuje súčasnú komiksovú tvorbu. Vo svojom doterajšom pôsobení sa v zborníku podarilo prezentovať vyše 60 autoriek a autorov. Najmä začínajúcich autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska či Japonska.

Aktivity

Prostredníctvom prednášok a workshopov spolupracuje občianske združenie s festivalmi, knižnicami a inými kultúrnymi centrami. Organizovaním komiksovej konferencie Panel tak Pomimo nadväzuje na svoju dlhoročnú snahu rozvíjať komiks na Slovensku, oboznamovať s ním širšiu verejnosť a dávať súčasným komiksovým výtvarníkom a scenáristom priestor k prezentácii svojej komiksovej a ilustrátorskej tvorby.

Spoluzakladatelia a členovia združenia Pomimo:
Dávid Marcin, Martin Schwarz, Lukáš Freytag, Martin Engler, Klára Štefanovičová, Katarína Schwarz

Facebook , Instagram