Dušan Taragel

Dušan Taragel študoval teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Časopisecky publikoval od r. 1988. Debutoval knihou 14 rozprávok s čiernym humorom zo súčasného mestského života Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Spolu s P. Pišťankom vydal knihu poviedok Sekerou & nožom, ktorá zahrňuje staršie, už publikované poviedky z rokov 1981 – 91. Editor a spoluautor detektívneho komiksu Roger Krowiak, zúčastnil sa na tvorbe publikácie Slovensko 002, zostavovateľ poviedkových antológií Sex po slovensky 1 –2, autor textovej časti komiksu Jánošík. Prekladá z angličiny (P. Guterman). Napísal scenár k celovečernému filmu Baščvanský a zať . (zdroj)

Diskusia

Spolupráca scenáristu a výtvarníka

Moderátor Martin Schwarz vyspovedal Dušana Taragela a Jozefa Gertliho Danglára o ich dlhoročnej spolupráci.