Jozefa Pevčíková

Jozefa Pevčíková pôsobí ako doktorandka na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. K čítaniu komiksov mala blízko už od čias Káčera Donalda, momentálne je však jej najväčšou komiksovou témou H. P. Lovecraft a Mýtus Cthulhu. Predmetom jej výskumu je aj popkultúrna periféria, fandom a intertextuálne fungovanie ich rôznych súčastí.

Prednáška

Lovecraftovský komiks v preklade

Mýtus Cthulhu zažíva v ostatných rokoch renesanciu – alebo minimálne začal vzbudzovať väčšiu pozornosť mainstreamu. Táto skutočnosť sa týka aj komiksu a na mieste je teda otázka: ak hľadáme lovecraftovský komiks, čo všetko nájdeme? Čo a v akej podobe vyšlo v českom či slovenskom jazyku? A aký tento žáner vlastne je? Jednoduchá odpoveď je len zdanie – lovecraftovský komiks je ako istý grimoár: mnohoraký, tajomný i príťažlivý.