Artist Alley

Artis Alley je priestor pre profesionálnych aj amatérskych umelcov, ktorí vystavujú svoju prácu, môžu prijímať zákazky a predávajú svoje printy, publikácie či merch. Chceme prehĺbiť pocit spolupatričnosti v komunite a vytvoriť potenciálny priestor na nové spolupráce a kontakty. Okrem návštevníkov sa na Paneli zúčastnia aj rôzni slovenskí a českí komiksoví vydavatelia, ktorí budú môcť vaše práce vidieť.

Ak sa chceš zúčastniť na Artist Alley, prečítaj si, prosím, podmienky prihlásenia a vyplň Prihlasovací formulár.

Celá konferencia aj Artis Alley budú fungovať v režime na základne aktuálnych pandemických opatrení. Pre viac informácií pozri Aktuálne informácie na stránke NCZI.

Kapacita voľných miest v Artist Alley je obmedzená. Zo všetkých prihlášok vyberú účastníkov organizátori festivalu. Podrobné organizačné pokyny sa dozvedia účastníci po potvrdení ich účasti. Dostanú miesto v Artist Alley aj vstup na konferenciu zdarma. Zároveň budú promovaní na sociálnych sieťach a uvedení na webovej stránke v sekcii Zoznam účastníkov. Prihlásiť sa môžete do 9. mája.

Prihlasovanie uzavreté

    Polia označené * sú povinné